โอนกรรมสิทธิ์ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ??

  • 23 พ.ค. 2566 เวลา 12:38

หลาย ๆ ครั้งเวลาดูบ้าน หรือ ที่ดิน มักจะเจอคำว่า "รวมโอน" หรือ "โอนคนละครึ่ง" หลาย ๆ คนอาจงงว่า โอนคืออะไร แล้วต้องจ่ายเท่าไหร่
วันนี้ MJ Property จะมาเล่าให้ฟังนะครับ

ค่าโอนกรรมสิทธิ์คืออะไร ?
หมายถึง ค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ต้องจ่ายให้กับสำนักงานที่ดิน เวลาไปโอนกรรมสิทธิ์ โดยค่าโอนนั้นมีทั้งหมด 3 ส่วนใหญ่ ๆ นะครับ คือ

1. ค่าธรรมเนียมการโอน
โดยค่าธรรมเนียมการโอน ปกติแล้วจะอยู่ที่ 2% ของราคาประเมินของอสังหานั้นนะครับ

แต่ในปีนี้มีค่าธรรมเนียม บ้าน อาคารพาณิชย์ หรือ คอนโด ที่มีราคาประเมินต่ำกว่า 3 ล้านบาทนั้น ค่าโอนจะลดเหลือ 1%
ส่วนที่ดิน หรือ บ้านที่มีราคาประเมินมากกว่า 3 ล้านบาท ค่าโอนจะอยู่ที่ 2% เหมือนเดิม

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ อากรสแตมป์
โดยส่วนนี้จะจ่ายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังนี้นะครับ

2.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ถ้าถือไม่ถึง 5 ปี หรือ มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ถึง 1 ปี (นับวันชนวัน) หรือ ชื่อผู้ถือเป็นนิติบุคคล จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาประเมิน หรือ ราคาซื้อขาย (ราคาไหนสูงสุดให้คิดตามราคานั้น)

2.2 อากรสแตมป์
ถ้าถือเกิน 5 ปี หรือ มีชื่อในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี (นับวันชนวัน) จะต้องเสียอากรสแตมป์ 0.5% ของราคาประเมิน หรือ ราคาซื้อขาย (ราคาไหนสูงสุดให้คิดตามราคานั้น)

3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
โดยถ้าผู้ขายเป็นนิติบุคคลนั้นจะเสีย 1% ของราคาซื้อขาย
แต่ถ้าผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา คิดตามราคาประเมิน หรือ ราคาซื้อขาย (ราคาไหนสูงสุดคิดราคานั้น)

ทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องจ่ายทุกครั้งเวลาโอนกรรมสิทธิ์นะครับ
แต่จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายในกรณีที่มีการกู้ คือ ค่าจดจำนอง โดยปกติค่าจดจำนองจะต้องเสีย 1% ของค่าจดจำนองครับ

แต่ในปีนี้มีมาตรการลดค่าจดจำนองโดยมีเงื่อนไขดังนี้
ยอดจดจำนองน้อยกว่า 3 ล้านบาท ค่าจดจำนอง 0.01% ของค่าจดจำนอง
แต่ถ้ายอดจดจำนอง 3 ล้านบาทขึ้นไป ค่าจดจำนองจะอยู่ที่ 1% ของค่าจดจำนอง เหมือนเดิมครับ

และ ยังมีค่าใช้จ่ายยิบย่อยอีกครับ เช่นค่าพยาน ค่าเอกสารต่าง ๆ

ทั้งหมดนี้นะครับ คือค่าโอนกรรมสิทธิ์ ที่ต้องเสียให้กับสำนักงานที่ดินในวันโอนกรรมสิทธิ์ นะครับ
และ ยังมีค่านายหน้าอีกนะครับ กรณีที่ขายผ่านนายหน้าอสังหา ฯ

เพื่อน ๆ สามารถลองคำนวณคำนวณเองได้ที่เว็บไซต์ของกรมที่ดินได้เลยครับ >> คลิกที่นี่

หรือ เพื่อน ๆ สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน หรือ นายหน้าที่เราฝากดูแลเพื่อให้คำนวณค่าโอนให้คร่าว ๆ ได้เลยนะครับ

ถ้าฝากขายกับเรา MJ Property เราดูแลให้ทุกส่วน ตั้งแต่วันเซ้นสัญญาจนถึงวันโอนเลยครับ

ผมได้ทำตารางสรุปไว้ด้านล่างนะครับ สามารถดูได้เลยครับ VV

ค้นหา